Arısan Kalıp, Samsun Arısan, Samsun Kalıp, Plastik Enjeksiyon, Şişirme, Sac Kesme, Bükme, Sıvama Kalıpları Tasarım ve CNC Freze İşleri
Arısan Kalıp, Samsun Kalıp Üretimi, Şişirme Kalıpları, Plastik Enjeksiyon Kalıpları, Sac Kalıpları | www.arisankalip.com.tr
Müşterilerimizin bulunduğu yerde bulunup, ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere en uygun şartlarla ulaşmalarını sağlamak ve doğabilecek tüm olumsuzluklarda teknik servis desteği sağlamak ana prensibimizdir.
"Başarı genelde onu sürekli aramakla meşgul olanlara gelir." (Henry David Thoreau)
info [@] arisankalip.com.tr  
 • Kalıpçılık Sektörü

KALIPÇILIĞIN TARİHİ

İnsanlık aslında ilk çağlardan itibaren kalıp adı verilen takımın farkında olmuştur. Tunç devri ve Demir devri diye anılan tarih öncesi dönemlerde bile taştan oyma kalıpların ve birtakım basit biçimlendirme araçlarının kullanıldığı bilinmektedir. M.Ö. 4000 yıllarında ilk olarak dövülen malzemeler bakır, altın ve gümüş olmuştur. M.Ö. 1500-700 yıllarında da demir bronzdan silah, alet ve çeşitli donatımlar yapılmıştır. Antik Yunanlılar, kalıpçılığı, evlerinde görsel bir ilgi yaratmak için yüzeyleri daha küçük parçalara ayırarak kullandılar. Kalıp görünüşleri genellikle elipslerden parabollerden ve hiper parabollerden meydana geliyordu. Romalılar, Yunanlılar’ın kalıplarını basite indirgeyerek küresel şekilleri temel aldılar.

Ancak kalıbın fonksiyonlarının ve öneminin tam olarak anlaşılabilmesi için Endüstri Devriminin ortaya çıktığı ve geliştiği dönemlerin; yani XVIII. Ve IXX yüzyılların gelmesinin beklenmesi gerekmiştir. Bugünkü manada çapak boşluğuna sahip kalıplar, ilk kez XVIII. Yüzyılın sonlarında yapılmıştır. Bu dönemlerde seri imalat fikri oluşmuş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Daha sonra 1945 yılından itibaren, kalıp şekillendirmede otomasyon uygulamalarına başlanmıştır. Seri imalatın gereği, sadece hızlı ve belirli zaman biriminde yapılan çok sayıda imalat değildir. Aynı zamanda parçalar arasında ölçü ve biçim tamlığı başta olmak üzere tüm özellikler bakımından eşitliğin sağlanması ve yapılan imalatın ekonomik olması da en az bunun kadar önemlidir. Şu halde, türü ile biçimlendirdiği faz (katı veya sıvı) ne olursa olsun, malzemeyi belirli biçim ve boyutlar gösteren bir geometri içinde sıkıştırmak suretiyle iç parçasını oluşturmak, mantıklı ve pratik bir çözüm şekli olmaktadır. İmal edilen parçanın ölçü ve biçim tamlığının, en fazla kalıp geometrisinin gösterebildiği hassasiyet derecesi kadar olabileceği: bunu hiçbir zaman aşamayacağı açık bir gerçektir. Şu halde, anılan geometrinin parça için talep edilecek maksimum ölçü ve biçim tamlığında oluşturulmasının yanında; bu özelliklerini gerek şekillendirme sürece ve gerekse belirli bir imalat periyodu (sayısı) esnasında koruması gerekmektedir. İşte, kalıp için uygulanan tasarım ve imalat evrelerindeki sürekli geliştirme ve iyileştirme çabalarının tümünün anlamı bu son cümlede saklıdır. Gelişmiş ülkeler ile bu alanda son yıllarda gelişme sağlayan ülkeler bir yana, artık son birkaç yıldır Üçüncü Dünya Ülkeleri ve Eski Doğu Bloku Ülkeleri, ya da bunların dışında kalan ve adları bugüne kadar sanayileşme ile birlikte hiç anılmamış olan bazı ülkeler bile Kalıplı İmalat Teknolojileri konusunda varlarını yoklarını ortaya koymaktadırlar.

www.arisankalip.com.tr
Copyright - ARISAN KALIP - 2015
© Samsun Arısan Kalıp Kurumsal Web Sitesidir.
Ana Sayfa | Kurumsal | Kalıplar | Sipariş | İletişim Powered By ARISAN